Loading, please wait...
FireKeepers Casino Hotel Championship
Battle Creek, Michigan
Jun 07-09
Year Player Scores
2023 Siyun Liu 70 - 67 - 69 = 206 (-10) View Full Results
2022 Xiaowen Yin 67 - 68 - 68 = 203 (-13) View Full Results
2021 Fernanda Lira 70 - 65 - 62 = 197 (-19) View Full Results
2020 Ruixin Liu 66 - 66 - 71 = 203 (-13) View Full Results
2019 Ssu-Chia Cheng 68 - 67 - 68 = 203 (-13) View Full Results
2018 Marta Sanz Barrio 69 - 69 - 65 = 203 (-13) View Full Results
2017 Erynne Lee 68 - 69 - 67 = 204 (-12) View Full Results
2015 Madeleine Sheils 69 - 69 - 68 = 206 (-10) View Full Results
2014 Min Seo Kwak 70 - 69 - 65 = 204 (-12) View Full Results